Group 23Fill 298Fill 298Fill 298 credit-card 6A17E06C-0A5B-4E4C-AAEB-9E6D242B3D76 Created with sketchtool. - + Group 2 Created with Sketch. application-form Created with Sketch. Group 10 Created with Sketch.

Az Interneten keresztül kötött adásvételi szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek („Általános Szerződési Feltételek“ vagy „ÁSZF”) alkalmazandók az NORD E-COM B.V., (Cégjegyzékszám: 860938293, székhely: Hollandia, 1054 VR Amsterdam Staringstraat 28-H, e-mail cím: info@nordblanc-shop.hu, telefonszám: tel:+36 70 786 6622 („Eladó“) által üzemeltetett www.nordblanc-shop.hu webáruházon („Webshop“) az Eladó és a Vásárló között létrejött adásvételi szerződésekre („Szerződés“).

  1. A Vásárló fogyasztó és vállalkozás is lehet. A jelen ÁSZF valamint a fogyasztóvédelmi rendelkezések szempontjából fogyasztó az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Vállalkozás az a személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, ideértve bármely olyan személyt, aki vagy amely a kereskedő nevében vagy javára jár el.

  1. A Webshop használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket. Az ÁSZF a Szerződés részét képezi. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a www.nordblanc-shop.hu és PDF formátumban letölthető.

  1. Eladó tájékoztatja Vásárlót, hogy tárhelyszolgáltatója a következő:

 

Amazon Web Services Inc., Székhely: 410 Terry Avenue North Seattle WA 98109 United States, Elérhetőség: link

 1. A Webshop használatával kapcsolatos megkötések

 1. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webshop szolgáltatásait, melynek megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Eladónak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, hogy ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon.

  1. A Webshopban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és vállalkozások, mint végfelhasználók részére történik. Eladó ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan megrendelést, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi továbbértékesítés céljából történt.

 1. Megrendelés, a Szerződés megkötése

 1. A Vásárló az Árut a Webshopon keresztül rendelheti meg, ahol az Eladó tájékoztatja a megrendelni kívánt Áru részletes jellemzőiről, áráról valamint a járulékos költségekről (szállítás díjáról, a fizetés módjáról és a csomagolás költségeiről). Az Áruk bemutatásával kapcsolatban a Vásárló tudomásul veszi, hogy a Webshopban bemutatott Áruk színárnyalata kismértékben eltérhet az Áruk valóságos színárnyalatától (ennek oka lehet a képminőség és / vagy a Vásárló monitorának beállításai).

  1. A Webshopban elhelyezett Áruk bemutatása az Eladó részéről a Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A Megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja az ajánlatot. Az Árura vonatkozó adásvételi Szerződés abban az időpontban számít megkötöttnek, amikor az Eladóhoz a Megrendelés megérkezett. A Szerződés megkötését az Eladó egy a Vásárlónak küldött automatikus e-mail üzenetben kifejezetten megerősíti, mely üzenet tartalmazza az ÁSZF hatályos változatát is.

  1. A Megrendelés Webshopon keresztül történő elküldése előtt a Vásárló elvégzi a regisztrációt vagy regisztráció nélkül folytatja a megrendelés leadását, mindkét esetben a Vásárló követi a Webshop utasításait és kitölt minden kért adatot. Vásárló felelős azért, hogy az általa megadott adatoknak helyesek és valósak. A kötelezően kitöltendő adatokat félkövér szedéssel jelöljük és amennyiben ezeket nem tölti ki a Vásárló, a Szerződést nem lehet megkötni, illetve a regisztrációt nem lehet befejezni.

  1. Ha a Vásárló regisztrál, egy jelszóval biztosított felhasználói fiókot kap. A Vásárló köteles a jelszót titokban tartani és harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé. Eladó jogosult a felhasználói fiók indokolás és a Vásárló tájékoztatása nélküli törlésére, különösen abban az esetben, ha a fiókkal visszaéltek vagy a Vásárló kéri a fiók törlését.

  1. A felhasználói fiók létrehozását követően annak törléséig a Webshopon keresztül további megrendelések leadására a felhasználói fiókon van lehetőség, amely meggyorsítja a megrendeléshez szükséges adatok kitöltését.

  1. A Webshopban az egyes Áruknál feltüntetett Vételár az Áru értékének Magyar Forintban kifejezett összege, amely tartalmazza az összes adót. A járulékos díjakról és / vagy a szállítás, az utánvétes kiszállítás és a csomagolás költségeiről Eladó legkésőbb a rendelés leadását megelőzően tájékoztatja a Vásárlót. Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát. Amennyiben a Webshopban az Eladó új árakat tesz közzé, a korábban az egyes Árukra vonatkozóan közzétett árak automatikusan hatályukat vesztik, kivéve, ja a rendelés leadása már akkor megtörtént, amikor még az eredeti ár volt érvényben.

  1. Amennyiben az Eladó minden gondossága és körültekintése gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webshopban, az Eladó nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér,

 • esetleges rendszerhiba vagy elírás miatt megjelenő „0” HUF-s ár,

 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

  1. Ahhoz, hogy a Vásárló a Webshopból Árut rendeljen, egy Megrendelést kell összeállítania, amely tartalmazza többek között az Áruk megjelölését és a megrendelni kívánt Áruk mennyiségét (a Vásárló az Árukat a „kosárba helyezi“), a Vételárat és járulékos költségeket és a fizetési módot (a fizetési módokat a Fizetési feltételeknél ismertetjük). A Megrendelés Eladó részére történő elküldését megelőzően a Vásárlónak mindig lehetősége van arra, hogy ellenőrizze és / vagy megváltoztassa a Megrendelésben feltüntetett adatokat, lehetővé téve a Megrendelés során az adatbeviteli hibák kiszűrését és javítását. A Megrendelésben szereplő adatok ellenőrzését követően, ha a Vásárló a Megrendelés tartalmával egyetért, a Vásárló a „Megrendelés elküldése“ gombra kattintva tudja leadni a megrendelést. A „Megrendelés elküldése“ gombra kattintással a Vásárló befejezi a megrendelést és kifejezetten tudomásul veszi, hogy ez fizetési kötelezettséget von maga után.

  1. Eladó a megrendelés beérkezését és / vagy a Szerződés megkötését a Megrendelésnek megfelelően haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló Megrendelés leadásakor megadott e-mail címére küldött elektronikus levél útján. A visszaigazoló e-mail tartalmazza többek között a Vásárló megrendelésének összefoglalását és az ÁSZF hatályos változatát. Eladót nem terheli felelősség azért, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg vagy az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető. Amennyiben Vásárló ésszerű időn belül nem kapja meg a megerősítő e-mailt, először ellenőrizze a „spam” mappát. Amennyiben az e-mail nem található a spam mappában, javasoljuk, hogy írjon e-mailt a info@nordblanc-shop.hu címre vagy hívja az ügyfélszolgálatot a +36 70 786 6622 telefonszámon.

  1. A Megrendelés Webshopban történő leadásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak a Megrendelés leadásakor hatályos tartalmát elfogadja. A Vásárlót az ÁSZF tartalmáról a Megrendelése leadását megelőzően tájékoztatták, így megvolt a lehetősége arra, hogy azt megismerje és amennyiben annak tartalmával nem ért egyet, úgy ne adja le a megrendelést.

  1. Minden Megrendelés külön regisztrációs számot kap és a Megrendelés a teljesítésig ezen a számon van nyilvántartva. A Vásárló jogosult a Megrendelés aktuális státuszáról tájékoztatást kérni és Eladó vállalja, hogy tájékoztatást ad a Vásárló részére.

  1. Eladó fenntartja a jogot, hogy a Szerződéstől elláljon amennyiben a körülmények jelentősen megváltoznak vagy egyéb alapos okból, így például ha a megrendelt áru nincs készleten, a megrendelt Áru ára jelentősen megváltozott, ha az Áruk ára hibásan került feltüntetésre vagy az Áru csak későbbi időpontban lenne szállítható mint ahogyan azt az Eladó feltüntette.

  1. A Webshop használatával kötött Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, Eladó azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. A Webshopban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak tekinthetők. A szerződés nyelve magyar.

  1. Bármilyen tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés valamint panaszkezelési eljárás nyelve a magyar.

  1. Eladó nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 1. Az Áru szállítása és a fizetési módok

 1. Vásárló az Áru vételárát és a járulékos költségeket az alábbi fizetési módok valamelyikével fizetheti meg:

 1. Kiszállításkor történő fizetés. Eladó ebben az esetben nem kér előleget, kivéve amennyiben a felek eltérően állapodtak meg;

 2. Elektronikus átutalással a GoPay a.s.-en keresztül, amely elérhető az Webshop alkalmazáson keresztül;

  1. A fizetés során beírt adatokat a Webshop nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és ebben az esetben az ilyen szolgáltatók adatvédelmi rendelkezései érvényesek.

  1. Az Áru kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség, így például a bankszámláról való utalás költsége minden esetben a Vásárlót terheli.

  1. . Eladó a számlát a megrendelt Árukkal együtt a csomagban küldi el a Vásárlónak.

  1. Az Eladó – eltérő megállapodás hiányában – az általa kiválasztott fuvarozó igénybevételével szállítja ki az Árut a Vásárlónak a Vásárló Megrendelésben rögzített címére. Eladó nem biztosítja az Áruk személyes átvételét vagy más címre történő kiszállítását.

  1. A felek áruk kiszállításával kapcsolatos esetleges további jogai és kötelezettségei az Eladó külön szállítási feltételeiben kerülnek rögzítésre. A kiszállítás költsége és egyéb vonatkozó információk a https://www.nordblanc-shop.hu/hu/page/fizetes-es-kezbesites honlapon találhatók.

  1. Eladó jogosult a csomagolásért külön költséget felszámítani.

  1. A Megrendelés leadását megelőzően az Eladó tájékoztatja a Vásárlót a szállítás és a csomagolás költségeitől (járulékos költségek), amelyet a rendelés leadás előtt Vásárló köteles elfogadni.

  1. A Vásárló felelős azért, hogy átvegye az Árut a fuvarozótól. Hiányos vagy szemmel láthatóan sérült csomag átadása esetén Vásárló jogosult megtagadni az Áruk átvételét. Amennyiben a Vásárló megtagadja az Áruk átvételét vagy az Árut a szemmel látható sérülés ellenére átveszi, Vásárló vállalja, hogy a fuvarozóval egy jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a kifoglásolt hibákat és késedelem nélkül megküldi a jegyzőkönyvet az Eladónak.

  1. A kéretlen kiszállítás Vásárló általi átvétel nem jelenti az ajánlat elfogadását.

  1. Vásárló csak akkor tudja megtekinteni az Árukat, ha a vételárat és a járulékos költségeket a választott fizetési mód szerint megfizette az Áruk kiszállítását megelőzően (kártyás fizetés, elektronikus átutalás) vagy legkésőbb az Áruk kiszállításakor (utánvétes fizetés), mivel a kiszállítás módja nem teszi lehetővé az előzetes szemrevételezést.

  1. A Vásárló részére kiszállított Áru az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg Vásárló a vételárat teljes egészében meg nem fizette.

  1. A kárveszély az Áruk Vásárló által történő átvételekor száll át a Vásárlóra.

 1. Fogyasztónak minősülő Vásárlót megillető elállási jog

 1. Amennyiben a Vásárló a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől

 • az Áruk átvételétől számított 30 napon belül.,

 • amennyiben a Megrendelést november 1. és december 15. napja között adta le, a következő év január 1. napjáig az átvételtől számított 30 napon belüli elállás jogának sérelme nélkül..

 

Több áru egy szerződés alapján történő szolgáltatása esetén a fenti határidő az utoljára szolgáltatott Áru átadásától számít. Vásárló az elállás jogát a szerződéskötés és az Áru átvételének napja között is gyakorolhatja.

  1. Az elállásról szóló nyilatkozatot az Eladó részére a fenti határidőben kell megküldeni. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló a Webshop-ban közzétett elállási nyilatkozat minta felhasználásával is gyakorolhatja. Eladó tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben Vásárló gyakorolja az elállási jogát Vásárló az Árut nem használhatja, a fenti elállási határidő arra szolgál, hogy a Vásárló megtekintse az Árut (mint a boltban történő vásárlás esetében).

  1. Az elállási nyilatkozatot a Vásárló az Eladó levelezési címére Németh Norbert Barna, c/o NORDBLANC, Nagyrét utca 7, 6753 Szeged vagy e-mail címére info@nordblanc-shop.hu küldheti el. Vásárló az elállási nyilatkozatban köteles megadni az egyedi rendelési számot, az Áru átvételének időpontját, valamint a Vásárló bankszámlaszámát a banki adatokkal együtt a visszatérítés érdekében (amennyiben Vásárló a bankszámlájára kéri a visszatérítendő összeg átutalását).

  1. Amennyiben Vásárló gyakorolja az elállási jogát, ez a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal megszünteti. Vásárló köteles az Árut az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül az Eladónak Németh Norbert Barna, c/o NORDBLANC, Nagyrét utca 7, 6753 Szeged címére visszaküldeni vagy visszavinni, a kísérő okmányokkal együtt, nem hordott, sértetlen, tiszta állapotban és amennyiben lehetséges, eredeti csomagolásban, úgy ahogyan azt a Vásárló átvette. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló köteles viselni az Áru visszaküldésének költségeit, beleértve azt is, ha az Árut jellegére tekintettel nem küldhető vissza postai küldeményként. Amennyiben az Áru természete miatt nem küldhető vissza postai küldeményként, Eladó a Webshopban feltünteti a visszaszállítással kapcsolatos költségeket. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy az Árut a visszaszállítás során a károsodástól megvédje. Eladó nem köteles elfogadni, ha Vásárló az Árut az elállási joga gyakorlásával összefüggésben utánvétes fuvarozással küldi vissza.

  1. Eladó köteles legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a vételárat, eltérő megállapodás hiányában a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Eladó ugyanakkor visszatarthatja a vételárat mindaddig, amíg a Vásárló az Árut nem szolgáltatta vissza vagy nem igazolta okirattal, hogy az Árut visszaküldte az Eladónak.

  1. Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan áru tekintetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő és olyan zárt csomagolású ár esetében, amely higiéniai okokból felbontást követően nem küldhető vissza.

  1. Amennyiben a visszaküldött Áru hiányos vagy sérült, Eladó jogosult az értékcsökkenésnek megfelelő összeget levonni a visszatérítés összegéből (Eladó beszámíthatja az igényét a visszatérítendő vételárba és Vásárló csak a beszámítás összegével csökkentett összegre tarthat igényt), Vásárló a beszámításhoz ezúton hozzájárul.

  1. Amennyiben Eladó az Áruval együtt ajándékot adott a Vásárlónak és Vásárló gyakorolja az elállási jogát, Vásárló köteles az Áruval együtt a kapott ajándékot is visszaszolgáltatni Eladónak.

  2. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban a Vásárló részletes útmutatót talál itt

 1. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, termékszavatosság

 1. Eladó szavatol azért, hogy az Áru a teljesítés időpontjában hibátlan. Így különösen az Eladó szavatol azért, hogy az Áru a teljesítés időpontjában

 • rendelkezik a szerződés szerinti tulajdonságokkal, az Eladó vagy a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, vagy azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a Vásárló elvárhatott az Áru jellegére tekintettel az Eladó vagy a gyártó reklámja alapján,

 • alkalmas az Eladó által meghatározott célra vagy arra a célra, amelyekre más, azonos rendeltetésű árukat rendszerint használnak,

 • minta szerinti vétel esetén megfelel a minta hivatkozott tulajdonságának,

 • megfelelő mennyiségben került szolgáltatásra,

 • megfelel az alkalmazandó jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek.

  1. Fogyasztói szerződés esetén amennyiben a Vásárló a hibát a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismeri úgy kell tekinteni, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha az Eladó bizonyítja az ellenkezőjét.

  1. A Vásárló nem érvényesíthet igényt a hibás teljesítéssel összefüggésben, amennyiben a hibát már a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy a hibát saját maga okozta.

  1. Eladó nem felelős

 • az árengedménnyel eladott Áru hibájáért, amennyiben az árengedményt az Áru hibájára tekintetel nyújtotta,

 • a normál használatból vagy a használat mértékéből eredő hibákért,

 • az Áru olyan hibájáért, amelyet a kezelési útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása okozott, így például ha a ruhákat nem megfelelő hőfokon mosták, más színű ruhadarabokkal együtt mosták, az olyan Árut, amely kizárólag kézzel mostható, mosógépben mosták, vagy az Árut tisztítóban kezelték vagy vasalták annak ellenére, hogy nem szabad ilyen módon kezelni.

Kellékszavatosság

  1. Vásárló Eladó hibás teljesítése esetén a Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

  1. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az Áru átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

  1. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  1. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

  1. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

  1. Fogyasztói szerződés esetén a szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítéséhez a hiba közlésén túl csak annyi szükséges, hogy a Vásárló igazolja, hogy az Árut az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

  1. Az Áru hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint kellékszavatossági igény helyett termékszavatossági igényt érvényesíthet az Áru gyártójával szemben.

  1. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

  1. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

  1. Az Áru akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  1. Termékszavatossági igényét a Vásárló az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.

  1. A gyártó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyárotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

Felelősség korlátozása

  1. Vásárló által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve az életet, testi épséget, egészséget megkárosító vagy az Eladó által szándékosan okozott szerződésszegés esetén. Szerződésszegés esetén Eladó csak a szerződéseknél tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. Eladó vis maior esetén nem felelős a szerződésszegésért.

 

 1. Reklamációk kezelése

 1. A hibás teljesítéssel összefüggő jogait a Vásárló az Eladó Németh Norbert Barna, c/o NORDBLANC, Nagyrét utca 7, 6753 Szeged címére küldött vagy (optimális esetben) e-mail útján info@nordblanc-shop.hu közölt nyilatkozattal érvényesetheti.

 

  1. Az ügyintézés határideje akkor kezdődik, amikor a reklamációval érintett Áru az Eladóhoz megérkezik.

  1. A reklamáció megfelelő kezelése érdekében Vásárló köteles

 • bizonyítani, hogy az Árut az Eladótól vásárolta és hogy az igényt határidőn belül érvényesíti (általában számlával),

 • átadni az Árut az Eladónak, hogy a hibát kivizsgálhassa,

 • tájékoztatni Eladót a kapcsolattartási adatairól, a felfedezett hibáról és a panasz kezelésének kívánt módjáról (a konkrét szavatossági igényéről).

Az Eladónak kivizsgálásra átadott Árut a Vásárló köteles tisztán (mosva) és a fuvarozás során bekövetkező sérülések elkerülése érdekében megfelelőn védve megküldeni.

  1. A Vásárló hibás teljesítésből eredő jogainak érvényesítése esetén az Eladó írásban visszaigazolja az igényérvényesítés időpontját, tárgyát és a Vásárló által megjelölt szavatossági jogot.

  1. Eladó a reklamáció kivizsgálásának eredményéről e-mailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót a Vásárló által a reklamációban vagy a megrendelésben megadott elérhetőségeken.

  1. A reklamációt, beleértve a hibajavítást késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció és a reklamációval érintett Áru Eladó általi átvételétől számított 30 napon belül kell elintézni, kivéve ha a Vásárló és az Eladó hosszabb határidőben állapodnak meg. A határidőbe nem tartozik bele az Áru jellegének megfelelő szakértői kivizsgálás ideje. Alapos reklamáció esetén Eladó a hiba kijavításának idejéről is tájékoztatja a Vásárlót. A reklamáció elutasítása esetén az Eladó döntését írásban indokolja.

 

 1. Jog- és igényérvényesítés

 1. Fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az Európai Unió online vitarendezési platformján (link)

  1. Amennyiben a fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

  1. Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

  1. Az adásvételi szerződésből eredő igények érvényesítésére Felek egyéb esetekben (amennyiben a Vásárló nem minősül fogyasztónak) kikötik a csehországi bíróságok kizárólagos joghatóságát.

 1. Személyes adatok védelme

 1. A Vásárló által a rendelés feldolgozása, a szerződés teljesítése és a Vásárló felhasználói fiókjának kezelése céljából az Eladó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Eladó az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban gyűjti, kezeli és tárolja. Eladó kizárólag a fenti célokból valamint a Vásárlóval való kapcsolattartás céljából, számlázási és statisztikai célokból kezeli a személyes adatokat. Eladó a személyes adatokat nem továbbíthatja harmadik személyek részére, kivéve ha erre jogszabály alapján köteles illetve a fuvarozó részére történő adattovábbítást, amely minden esetben a szerződés teljesítéséhez szükséges legminimálisabb szintre korlátozódik.

  1. Eladó a Vásárló következő adatait kezeli: név, cím, telefonszám, e-mail cím, kiszállítási cím, számlázási név és cím. Ha a Vásárló vállalkozás, Eladó kezeli a kapcsolattartó személy nevét. Ezen adatok megadására azért van szükség, hogy lehetővé tegye a szerződés zavartalan teljesítését. A rendelés feldolgozását követően Eladó a személyes adatokat számlázási és reklamáció kezelési célokból tovább tárolja. Eladó a személyes adatokat 10 évig vagy a Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig tárolja, kivéve ha Eladó jogszabály alapján köteles az adatokat hosszabb ideig tárolni (pl. számlázási, adózási okokból).

  1. Vásárló a megrendelés leadásával beleegyezését adja, hogy Eladó a fenti személyes adatait gyűjtse és kezelje (elektronikus formátumban automatizált eszközökkel vagy nyomtatott formában nem automatizált eszközökkel). A rendelés leadásával Vásárló megerősíti, hogy személyes adatait önkéntesen bocsátotta az Eladó rendelkezésére.

  1. Vásárló jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, tájékoztatást, az adatok módosítását vagy törlését kérni és tiltakozni az adatkezelés ellen.

  1. Vásárló hozzájárulhat ahhoz, hogy részére az Eladó e-mail útján üzleti vagy promóciós célú leveleket küldjön. Vásárló a beleegyezését bármikor visszavonhatja.

  1. Vásárló a Webshop használatával hozzájárul, hogy a számítógépén ún. cookie-k kerüljenek elhelyezésre, mentésre és hogy azokhoz Eladó hozzáférhet.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 1. Az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségeit (pl. az Internethez való hozzáférés díja) Vásárló viseli, ezek a díjak nem magasabbak az alapdíjnál-

  1. A Webshop tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, annak valamennyi részletét a szerzői jog védi. Az Eladó kifejezett hozzájárulása nélkül tilos felhasználni a grafikai, illetve programozási megoldásokat vagy bármely a Webshopban megjelenő tartalmat.

  1. A jelen ÁSZF 8.11.2017 napjától hatályos. Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. Az ilyen módosítás nem érinti a korábbi ÁSZF hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

  1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen lenne, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

  1. A jelen ÁSZF-re a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók. Ez a jogválasztás nem eredményezheti azt, hogy a Vásárlót megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől a jogválasztás hiányában alkalmazandó jog értelmében megállapodás útján nem lehet eltérni.